تاثیر موسیقی بر مغز

تاثیر موسیقی بر احساسات و روحیه

محققان ثابت کرده اند که موسیقی راهی برای اتصال روح و بدن به هم دیگر دارد. ذهن ،. ما به موسیقی متفاوت واکنش نشان می دهیم ، و این همان چیزی است که باعث جذابیت آن می شود. حتی آهنگهای غم انگیز راهی برای جلب لذت و آسایش برخی شنوندگان دارند. ده ها سال است…